สำนักงานฯ ปิดรับการสั่งซื้อสลาก งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2565

ผู้ประกาศ :สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (งานจำหน่ายสลาก)
วันที่บันทึก :4 มกราคม 2565 7:50 น.

ขณะนี้ สำนักงานฯ ได้ปิดรับการสั่งซื้อสลาก งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2565 แล้ว

มีผู้ทำรายการได้ทั้งหมด 8,063 ราย รวมจำนวนสลาก 40,315 เล่ม สามารถรับสลากได้ที่ไปรษณีย์ปลายทาง

ภายใน 3 วันนับถัดจากวันทำรายการ

และจะเปิดให้ทำรายการจองสลากงวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันที่ 5 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา  

07.30 – 12.00 น. จำนวน 665,470 เล่ม

– หากจำหน่ายในวันที่ 5 มกราคม 2565 ไม่หมดจะนำยอดที่เหลือมาจำหน่ายต่อในวันที่ 6 มกราคม 2565

– ผู้ที่ทำรายการจองในวันที่ 5 มกราคม 2565 จำนวน 5 เล่มแล้ว สามารถทำรายการจองได้อีกครั้ง

ในวันที่ 6 มกราคม 2565 แต่ไม่สามารถทำรายการซื้อสลากในงวดเดียวกันได้อีก

** ผู้ที่จะทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ จะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ  

ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ

***ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอแจ้งให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ประเมินสถานการณ์และความสามารถในการจำหน่ายสลาก ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีข้อจำกัดในการจำหน่ายสลากแตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้การจำหน่ายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และในขณะที่จำหน่ายสลาก ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและคำสั่งของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด***

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.glo.or.th