ประกาศ ! ! ! แจ้งจำนวนสลากสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ (ครั้งที่ 150)

ผู้ประกาศ :สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (งานจำหน่ายสลาก)
วันที่บันทึก :19 มกราคม 2565 6:30 น.

ประกาศแจ้งจำนวนสลากสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ดังนี้

– สลากซื้อ งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

    เปิดให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ทำรายการในวันที่ 20 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 12.00 น. จำนวน 40,695 เล่ม และหากจำหน่ายไม่หมดจะนำยอดคงเหลือจากการจำหน่ายช่วงเช้ามาเปิดให้ทำรายการอีกครั้ง ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.00 น.

– สลากจอง งวดประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

    เปิดให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ทำรายการในวันที่ 21 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 12.00 น. จำนวน 665,770 เล่ม และหากจำหน่ายไม่หมดจะนำยอดคงเหลือจากการจำหน่ายมาเปิดให้ทำรายการอีกครั้งในวันที่ 22 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 12.00 น.

***ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอแจ้งให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ประเมินสถานการณ์และความสามารถในการจำหน่ายสลาก ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีข้อจำกัดในการจำหน่ายสลากแตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้การจำหน่ายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และในขณะที่จำหน่ายสลาก ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและคำสั่งของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด***

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.glo.or.th