ประกาศวันซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ (ครั้งที่ 152) งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2565 (สลากซื้อ) และงวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565

ผู้ประกาศ :สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (งานจำหน่ายสลาก)
วันที่บันทึก :17 กุมภาพันธ์ 2565 9:23 น.

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดให้ทำการสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ครั้งที่ 152 ดังนี้

1) สลากซื้อ งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2565

– เปิดทำรายการในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 7.30 – 12.00 น.

– เมื่อครบกำหนดเวลาหากจำหน่ายไม่หมด จะนำยอดสลากซื้อคงเหลือมาเปิดให้ทำรายการซื้อในรอบที่สอง ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.00 น. ในวันเดียวกัน

– ผู้ที่ทำรายการซื้อในเวลา 7.30 – 12.00 น. จำนวน 5 เล่มแล้ว สามารถทำรายการซื้อได้อีกครั้งในเวลา 15.00 – 16.00 น.

– ผู้ที่ทำรายการซื้อในรอบที่สอง จะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ

2) สลากจอง งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565

– เปิดทำรายการในวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 7.30 – 12.00 น.

– หากจำหน่ายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่หมดจะนำยอดที่เหลือมาจำหน่ายต่อในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

– กำหนดวันรับสลากจองได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2565

– ผู้ที่ทำรายการจองในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 5 เล่มแล้ว สามารถทำรายการจองได้อีกครั้งในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่สามารถทำรายการซื้อสลากในงวดเดียวกันได้อีก

** ผู้ที่จะทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ จะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ    

ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ

***ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอแจ้งให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ประเมินสถานการณ์และความสามารถในการจำหน่ายสลาก ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีข้อจำกัดในการจำหน่ายสลากแตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้การจำหน่ายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และในขณะที่จำหน่ายสลาก ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและคำสั่งของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด***

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.thairath.co.th