ประกาศ !!! แจ้งจำนวนสลากสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ (ครั้งที่ 145) งวดที่ 16 พฤศจิกายน 2564 (สลากซื้อ) และงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2564 (สลากจอง)

ผู้ประกาศ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (งานจำหน่ายสลาก)

วันที่บันทึก : 3 พฤศจิกายน 2564 2:00 น.

ประกาศแจ้งจำนวนสลากสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ดังนี้

– สลากซื้อ งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

    เปิดให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ทำรายการในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 12.00 น. จำนวน 40,055 เล่ม และหากจำหน่ายไม่หมดจะนำยอดคงเหลือจากการจำหน่ายช่วงเช้ามาเปิดให้ทำรายการอีกครั้ง ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.00 น.

– สลากจอง งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564

    เปิดให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ทำรายการในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 12.00 น. จำนวน 671,715 เล่ม และหากจำหน่ายไม่หมดจะนำยอดคงเหลือจากการจำหน่ายมาเปิดให้ทำรายการอีกครั้งในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 12.00 น.

***ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอแจ้งให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ประเมินสถานการณ์และความสามารถในการจำหน่ายสลาก ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีข้อจำกัดในการจำหน่ายสลากแตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้การจำหน่ายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และในขณะที่จำหน่ายสลาก ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและคำสั่งของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด***

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.glo.or.th