สำนักงานฯ ได้ปิดรับการสั่งซื้อสลาก งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ผู้ประกาศ :สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (งานจำหน่ายสลาก)
วันที่บันทึก :19 พฤศจิกายน 2564 6:41 น.

ขณะนี้ สำนักงานฯ ได้ปิดรับการสั่งซื้อสลาก งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564 แล้ว

มีผู้ทำรายการได้ทั้งหมด 8,008 ราย รวมจำนวนสลาก 40,040 เล่ม สามารถรับสลากได้ที่ไปรษณีย์ปลายทาง  

ภายใน 3 วันนับถัดจากวันทำรายการ

และจะเปิดให้ทำรายการจองสลากงวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

ตั้งแต่เวลา 07.30 – 12.00 น. จำนวน 669,440 เล่ม

– หากจำหน่ายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ไม่หมดจะนำยอดที่เหลือมาจำหน่ายต่อในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

– ผู้ที่ทำรายการจองในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 5 เล่มแล้ว สามารถทำรายการจองได้อีกครั้ง

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 แต่ไม่สามารถทำรายการซื้อสลากในงวดเดียวกันได้อีก

** ผู้ที่จะทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ จะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ  

ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ

***ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอแจ้งให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ประเมินสถานการณ์และความสามารถในการจำหน่ายสลาก ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีข้อจำกัดในการจำหน่ายสลากแตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้การจำหน่ายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และในขณะที่จำหน่ายสลาก ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและคำสั่งของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด***

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.glo.or.th