ประกาศวันซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ (ครั้งที่ 147) งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564 (สลากซื้อ) และงวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม (สลากจอง)

ผู้ประกาศ :สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (งานจำหน่ายสลาก)
วันที่บันทึก :1 ธันวาคม 2564 9:10 น.

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดให้ทำการสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ครั้งที่ 147 ดังนี้

1) สลากซื้อ งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564

– เปิดทำรายการในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 7.30 – 12.00 น.

– เมื่อครบกำหนดเวลาหากจำหน่ายไม่หมด จะนำยอดสลากซื้อคงเหลือมาเปิดให้ทำรายการซื้อในรอบที่สอง ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.00 น. ในวันเดียวกัน

– ผู้ที่ทำรายการซื้อในเวลา 7.30 – 12.00 น. จำนวน 5 เล่มแล้ว สามารถทำรายการซื้อได้อีกครั้งในเวลา 15.00 – 16.00 น.

– ผู้ที่ทำรายการซื้อในรอบที่สอง จะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ

2) สลากจอง งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564

– เปิดทำรายการในวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2564 เวลา 7.30 – 12.00 น.

– หากจำหน่ายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ไม่หมดจะนำยอดที่เหลือมาจำหน่ายต่อในวันที่ 6 ธันวาคม 2564

– กำหนดวันรับสลากจองได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564

– ผู้ที่ทำรายการจองในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 จำนวน 5 เล่มแล้ว สามารถทำรายการจองได้อีกครั้ง

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 แต่ไม่สามารถทำรายการซื้อสลากในงวดเดียวกันได้อีก

** ผู้ที่จะทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ จะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ

***ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอแจ้งให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ประเมินสถานการณ์และความสามารถในการจำหน่ายสลาก ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีข้อจำกัดในการจำหน่ายสลากแตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้การจำหน่ายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และในขณะที่จำหน่ายสลาก ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและคำสั่งของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด***

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.glo.or.th