สลากจอง งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564 คงเหลือ 60,940 เล่ม

ผู้ประกาศ :สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (งานจำหน่ายสลาก)
วันที่บันทึก :5 ธันวาคม 2564 4:19 น.

ขณะนี้ สลากจองงวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564 คงเหลือ 60,940 เล่ม

สำนักงานฯ จะเปิดให้ทำรายการจองสลากในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30-12.00 น.

** ผู้ที่ทำรายการจองสลากในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 จำนวน 5 เล่มแล้ว สามารถทำรายการจองสลากได้อีกครั้ง   

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 แต่ไม่สามารถทำรายการซื้อสลากในงวดเดียวกันได้อีก

** ผู้ที่จะทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ จะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ

ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ

***ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอแจ้งให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ประเมินสถานการณ์และความสามารถในการจำหน่ายสลาก ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีข้อจำกัดในการจำหน่ายสลากแตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้การจำหน่ายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และในขณะที่จำหน่ายสลาก ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและคำสั่งของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด***

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.glo.or.th