ประกาศ ! ! ! แจ้งจำนวนสลากสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ (ครั้งที่ 148) วันที่ 30 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 17 มกราคม 2565

ผู้ประกาศ :สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (งานจำหน่ายสลาก)
วันที่บันทึก :18 ธันวาคม 2564 2:28 น.

ประกาศแจ้งจำนวนสลากสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ดังนี้

– สลากซื้อ งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564

    เปิดให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ทำรายการในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 2564 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 12.00 น. จำนวน 40,020 เล่ม และหากจำหน่ายไม่หมดจะนำยอดคงเหลือจากการจำหน่ายช่วงเช้ามาเปิดให้ทำรายการอีกครั้ง ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.00 น.

– สลากจอง งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2565

    เปิดให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ทำรายการในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 12.00 น. จำนวน 667,870 เล่ม และหากจำหน่ายไม่หมดจะนำยอดคงเหลือจากการจำหน่ายมาเปิดให้ทำรายการอีกครั้งในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 12.00 น.

***ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอแจ้งให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ประเมินสถานการณ์และความสามารถในการจำหน่ายสลาก ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีข้อจำกัดในการจำหน่ายสลากแตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้การจำหน่ายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และในขณะที่จำหน่ายสลาก ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและคำสั่งของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด***

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.glo.or.th